Naši partneri v Kazachstane

1. 30.04.2015 bola dokončená inštalácia pivovaru s 200 l piva za deň v Kostanay (Kazachstan).
2. 05.11.2014, dokončená inštalácia pivovaru s 200 l piva za deň v Astane (Kazachstan)
3. 18.12.2015 bola dokončená inštalácia pivovaru s 500 l piva denne v Uralsku (Kazachstan).
4. 15.04.2015 bola dokončená inštalácia pivovaru s 500 l piva denne v Alma-Ate (Kazachstan).
5. 20.03.2012 bola dokončená inštalácia pivovaru s 500 l piva denne v Atyrau (Kazachstan).
6. 26.03.2012 bola dokončená inštalácia pivovaru s 500 l piva denne v Astane (Kazachstan).
7. 30.04.2012, dokončená inštalácia pivovaru s 500 l piva za deň v Astane (Kazachstan).
8. 2. 2012 ukončila inštaláciu pivovaru s 300 l piva za deň v Astane (Kazachstan).
9. 09.04.2011 bola dokončená inštalácia pivovaru so 1000 l piva za deň v Atyrau (Kazachstan).
10. 29.08.2010 bola dokončená inštalácia pivovaru s 1000 l piva denne v Osh (Kirgizsko).
11. 25.11.2009 bola dokončená inštalácia pivovaru s 1000 l piva za deň v Taraze (Kazachstan).
12. 21.01.2008 ukončila inštaláciu pivovaru 1000 l piva denne v Karagande (Kazachstan).
13. 15.04.2008, finished installation of the brewery with 500 l of beer per day in Aralsk (Kazakhstan).
14. 28.04.2008 ukončila inštaláciu pivovaru s 500 l piva za deň v Astane (Kazachstan).
15. 15. 2008 ukončila inštaláciu pivovaru s 2 000 l piva denne v Kizilorde (Kazachstan).
16. 14.01.2007 ukončila inštaláciu pivovaru s 500 l piva denne v Astane (Kazachstan).
17. 11.03.2007 ukončili inštaláciu pivovaru 500 litrami piva denne v Kostanai (Kazachstan).

Scroll Up
SK
EN SK